Setkávání Travná  je společenství, do kterého snadno zapadnete a místo, kde můžete růst a učit se nové věci. Organizujeme různorodé aktivity, jejichž cílem je vytvořit prostor pro opravdové setkání s Bohem i s druhými lidmi. Těšíme se, až se na nějaké akci potkáme! 

NAŠE VIZE

Společenství

Snažíme se vytvořit společenství, do kterého lidé snadno zapadnou, ve kterém jsou lidé přijímáni takoví, jací jsou a kde jsou lidé propojeni hlubokým přátelstvím. Chceme žít spíše jako rodina, než jako organizace.

Setkání

K pravému setkání dojde, když jsme k sobě navzájem upřímní a nebojíme se být zranitelní. Jo, to zní trochu děsivě. Ale každý člověk nakonec touží po tom, aby jej lidé poznali takového, jaký opravdu je. A to chce odvahu z obou stran. Chceme žít ve vztazích, skrze které lidé poznávají opravdově jak sebe navzájem, tak i Boha.

Poznávání

Učení je celoživotní proces a ovlivňuje celého člověka. Pravé poznávání je možné jen uprostřed opravdového setkávání. To nejlepší poznávání zapojí naši mysl, emoce, naše touhy a ovlivňuje naše rozhodování. Prostupuje do našeho srdce, do našich činů a také do našich společenství. Poznávání je více než vědění. Je řízeno láskou a vede nás, abychom se stali tím, kým jsme byli stvoření být.

Proměna

Věříme, že nás Bůh proměňuje, když se s Ním setkáváme skrze společenství, když se ho učíme následovat a když jsme s Ním. Bůh touží po tom, aby nás mohl proměnit zevnitř – naše srdce a náš charakter – a aby tato změna byla viditelná i zvenku: na našem chování, v našich rodinách, církvích, školách, v práci i v politice. Pravá proměna mění naši identitu.

Zaměstnanci

Jared Kenning

Jared Kenning

ředitel

Daniela Kenningová

Daniela Kenningová

Ráchel Tomešová

Ráchel Tomešová

pracovník s mládeží