UDÁLOSTI

V neděli 1. 7. 2018 v 17:00 se

ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

uskuteční koncert skupiny Rescued.

Koncert je zakončením pěveckého

workshopu, který bude probíhat celý

víkend. Kromě skupiny Rescued uslyšíte

tedy zpívat i účastníky workshopu.

 

Více na www.rescued.travna.cz