Historie Travné

1968-1989
V létě 1968 mladý evangelický farář Adolf Petr z Javorníka ve Slezku uspořádal první mezinárodní brigádu pro křesťanskou mládež. Pracovalo se v lese a na státním statku. Za nedlouho potom na tyto akce zakoupil polorozbořenou chalupu na Travné (7 km od Javorníka), kterou si mládež postupně začala sama opravovat. Společenství, které se zde rodilo, bylo od začátku ekumenické, otevřené i pro mládež z necírkevního prostředí. Jezdili sem lidé z celého tehdejšího Československa, ale i z Německa a Holanska, později také z Norska a Francie. 

1989-1999
Zájem o „Travnou“ se zvyšuje. Na letních brigádách bývá kolem šedesáti, na Silvestra ke stovce a nejvíc na Velikonoce – až 150 účastníků. Díky darům ze zahraničí se začíná budovat bezbariérové konferenční centrum, středisko však nebylo dobudováno dle plánů.

1999-2007
V roce 1999 se zakládá občanské sdružení Setkávání, ze kterého se později stává Setkávání Travná z.s.

2007-2018
Od roku 2009 je Jared Kenning pověřen Valnou Hromadou vedením spolku. Jared vede tým dobrovolníků, kteří organizují akce pro mládež na Travné.

2018
„Travná“ slaví výročí 50 let od svého vzniku.Výroční zprávy