Naše vize

K pravému setkání dojde, když jsme k sobě navzájem upřímní a nebojím se být zranitelní. Jo, to zní trochu děsivě. Ale každý člověk nakonec touží po tom, aby jej lidé poznali takového, jaký opravdu je. A to chce odvahu z obou stran. Chceme žít ve vztazích, skrze které lidé poznávají opravdově jak sebe navzájem, tak Boha.

Učení je celoživotní proces a ovlivňuje celého člověka. Pravé poznávání je možné jen uprostřed opravdového setkávání. To nejlepší poznávání zapojí naši mysl, emoce, naše touhy a ovlivňuje naše rozhodování. Prostupuje do našeho srdce, do našich činů a také do našich společenství. Poznávání je více než vědění. Je řízeno láskou a vede nás, abychom se stali tím, kým jsme byli stvořeni být.

Věříme, že nás Bůh ovlivňuje, když se s ním setkáváme skrze společenství, když se ho učíme následovat a když jsme s ním. Bůh touží po tom, aby nás mohl proměnit zevnitř – naše srdce a náš charakter – a aby tato změna viditelná i zvenku: na našem chování, v našich rodinách, církvích, školách, v práci i v politice. Pravá proměna mění naši identitu.