O nás

Od roku 1968 se na Travné setkávají lidé z různých zemí, různých vyznání a různé sociálně-zdravotní situace, aby si vyzkoušeli soužití s druhými, hovořili o svých otázkách i nadějích a objevovali to, co mají společné. Tato touha pramenila z víry v evangelium o tom, že všichni lidé jsou Bohem v Kristu stejně přijímáni a milováni a jsou povoláni k tomu, aby si vzájemně pomáhali nést svá břemena (Gal 6, 2). Tyto aktivity nezadusil ani komunistický režim a potřeba setkávání nevymizela ani po návratu demokracie. Aby tato dobrá tradice nezanikla, aby setkávání mohlo pokračovat a mělo i svou zákonnou formu a základnu, bylo v roce 1999 založeno občanské sdružení Setkávávání – později spolek Setkávání Travná z.s.

Setkávání Travná je společenství, do kterého snadno zapadnete a místo, kde můžete růst
a učit se nové věci. Organizujeme různorodé aktivity, jejichž cílem je vytvořit prostor
pro opravdové setkání s Bohem i s druhými lidmi. Těšíme se, až se na nějaké akci potkáme!Kde nás najdete