Poutnictví

V kvěnu se zaměříme na to, abychom se s Bohem setkali skrze Bibli. Chceme se učit slyšet jeho hlas, abychom ho mohli lépe poznat a přiblížit se mu. Naučíme se dvě metody studia Bible: induktivní (novější a více racionální) a Lectio Divina (starodávná a více kontemplativní). 

Jak na to:

  • Vytvoř malou skupinku lidí, se kterými se budeš scházet osobně ve vašem městě nebo online. Touto fází můžeš procházet také sám/a, ale získáš z toho mnohem víc, pokud na této cestě půjdeš společně s ostatními. V květnu se skupinky setkají čtyřikrát a tebe před každým setkáním čeká samostatné studium Bible. Přihlas se do 4. května, abys získal/a všechny informace a odkaz na společný Zoom meeting.
  • Ke společnému vyučování a povzbuzení se účastníci setkají na Zoomu 5. a 19. května v 19:00 hodin. Po tomto krátkém společném Zoomu mají skupinky prostor ke společnému setkání.
  • Jdi do toho naplno! Odneseš si z toho tolik, kolik do toho nejprve sám/a vložíš. Aby skupinka fungovala, potřebuje tvoji pravidelnou účast. 


Dokumenty k 1. fáziCo je poutnictví?

Poutnictví je devítiměsíční cesta pro ty, kteří se chtějí učit žít svoji víru prakticky a do hloubky. Poutnictví je pro kohokoliv, kdo chce následovat Ježíše a růst.

Poutnictví obsahuje…

  • dvakrát za měsíc Zoom setkání
  • denní a týdenní procvičování duchovních disciplín a jiných dovedností
  • pravidelné setkávání se v menších skupinkách (2-5 lidí)

Budeme se učit být s Ježíšem, abychom byli víc jako on. Chceme s ním spolupracovat na tom, jak proměňuje nás i svět, ve kterém žijeme. Víme, že změny, po kterých toužíme, vyžadují čas a závazek. A víme, že na změny nemůžeme být sami. Potřebujeme Boha a ostatní.
Chceme růst a mít život, který je upřímný, bohatý a smysluplný. Naučíme se, jak zpomalit naše uspěchané životy, jak se modlit, být více v tichu uprostřed hlučného světa, jak číst Bibli a pracovat s ní, jak žít s Ježíšem každý den a jak žít z celého srdce, a ne s nasazenými maskami, které nás mají chránit.

Kdy začínáme?

Začínáme 11. listopadu. Cesta obsahuje 6 částí. Můžeš se zúčastnit celé cesty nebo jen její části. Přihlášení je ale závazné a očekáváme aktivní účast a zapojení se.

Jak na to?

  1. přečti si, o čem poutnictví je
  2. sežeň jednoho až čtyři lidi do skupinky nebo se přihlas sám
  3. přihlaš se!

Šest částí poutnictví

Pokud chceme dlouhodobě následovat Ježíše v našem každodenním životě, musíme si vytvořit pravidelný rytmus, kdy se napojíme na Boha skrze ticho, modlitbu dýcháním a šabat. Vytvoříme skupinky o dvou až pěti lidech, ve kterých si budeme naslouchat a společně se modlit.

Budeme pokračovat s naším denním a měsíčním rytmem. Dozvíme se, co o srdci říká Bible (o myšlenkách, emocích, touhách, volbách), a bychom mohli lépe poznat sami sebe a učit se, jak se plně odevzdat Bohu.   

Kromě pokračování s naším denním a týdenním rytmem prozkoumáme různé druhy modliteb - examen a přímluvnou modlitbu.

Kromě pokračování s naším denním a týdenním rytmem, se budeme setkávat s Bohem skrze hlubší studium Bible a meditaci nad ní. Naučíme se používat Lectio Divina a metodu induktivního studia Bible.

Každý člověk si vytvoří svůj harmonogram duchovních disciplín.

Projdeme část cesty svatého  Františka z Říma do Assisi jako metaforu toho, že život je cesta. Budeme putovat spolu navzájem a s Ježíšem. Bude prostor na chvíle v tichu, na sdílení, modlitby, psaní deníku, jiné aktivity a slavení.


Tři hodnoty poutnictví

Rytmus

Žít život postavený na každodenním setkávání s Bohem.

Hluboká, opravdová změna vyžaduje čas. V naší kultuře jsme obklopeni hlukem a spěchem. Jsme vychytralí konzumenti a zároveň jsme obětí konzumu. Žijeme naše životy mimo rytmus. Zaměříme se proto na to, jak dát našim životu denní a týdenní pravidelný rytmus, který bude živit a uzdravovat naši duši, mysl a tělo.

Kontemplace

Zpomalit, abychom měli čas přemýšlet a zkoumat sebe, svět a Boha.

Bůh chce změnit naše nitro. Topíme se v přemíře informací. Nedokážeme kvalitně odpočívat ani jasně myslet. Kontemplace s Ježíšem nám dá příležitost naslouchat a doopravdy vidět sebe, náš svět a Boha. Budeme zkoušet být v tichu a o samotě, kde můžeme potkat Boha, slyšet jeho hlas a učit se odpočívat v jeho lásce. To nás dobije energií a pokojem k tomu, abychom mohli milovat a být vděční. 

Komunita

K tomu, abychom rostli, potřebujeme ostatní.

Nemůžeme růst sami. Byli jsme stvořeni pro život s ostatními. Podle matky Terezy spočívá problém tohoto světa v tom, že jsme zapomněli na to, že si vzájemně patříme. Chceme ujít tuto cestu společně pomocí online spojení a malých skupinek. Budeme se vzájemně podporovat v našem putování. 

 

Kontakt: Jared Kenning, kenningja@gmail.com