Spolek

Staň se členem spolku

Setkávání Travná z. s. rádo uvítá nové členy, kteří se ztotožňují s vizí a prací spolku. Členem se stává žadatel na základě vyplněné přihlášky člena – viz níže – a schválení výborem (volné členství) nebo valnou hromadou (řádné členství).
Práva a povinnosti členů najdete ve stanovách spolku.    

Nabízíme několik typů členství:
Volné členství je vhodné pro ty, kdo chtějí být pravidelně informováni o činnosti spolku, mít přístup na valné hromady a přispívat k jeho chodu.
Řádné členství je pro ty, kdo se chtějí zavázat k účasti na valných hromadách, k bedlivému sledování chodu spolku a kdo chtějí mít hlasovací právo ve spolkových záležitostech. Řádní členové jsou přijímáni na valných hromadách pokud je jejich členství schváleno.
V současnosti nabízíme řádným členům, kteří už nechtějí nést zodpovědnost spojenou s tímto typem členství (povinnost účastnit se valných hromad) možnost změnit své členství z řádného na volné nebo své členství ve spolku zcela zrušit. V tomto formuláři se můžete přihlásit ke zvolenému typu členství.

Výroční zprávy