Přispěj

PODPOŘ NÁS

Setkávání Travná funguje díky dobrovolným darům mnoha jednotlivců. Děkujeme všem, kteří naši práci finančně podpořili nebo podporují. Jsme vděčni za vaši štědrost a partnerství ve službě mladé generaci!
Svými jednorázovými nebo pravidelnými dary můžete podpořit akce na Travné, provoz domu Setkávání nebo službu zaměstnankyně Ráchel Černé.

Chci podpořit chod Travné

číslo účtu: 2700120870 / 2010
Fio banka, Dolní náměstí 168/20, Olomouc 779 00
IBAN: CZ7720100000002700120870
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

Chci podpořit službu Ráchel Černé

číslo účtu: 2000123173/2010
Fio banka, Dolní náměstí 168/20, Olomouc 779 00
IBAN: CZ5620100000002000123173
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

POTVRZENÍ O DARU

Děkujeme za Váš dar!
Potvrzení o všech darech za kalendářní rok zasíláme e-mailem do konce ledna všem dárcům, kteří nám poskytli potřebné údaje, což je jméno a příjmení dárce a jeho trvalá adresa. Na vyžádání samozřejmě zašleme potvrzení i poštou. Elektronická potvrzení o daru jsou však plnohodnotná a naprostá většina mzdových účetních a finančních úřadů je plně akceptuje, stačí tedy vytisknout a přiložit k daňovému přiznání. Jestliže e-mail s potvrzením od nás do konce ledna nedostanete, prosíme, zkontrolujte složku SPAM/Nevyžádaná/Hromadná pošta a pokud ani tam potvrzení nebude, ozvěte se nám. Potvrzení obratem vystavíme a zašleme. Na vyžádání lze samozřejmě vystavit potvrzení o daru i kdykoliv v průběhu roku.

ZAPOJ SE

Chcete se zapojit do života na Travné nebo do dění kolem? Zajímá vás, co se na Travné děje a chcete se podílet na jejím dalším směřování? Je několik možností, jak se můžete zapojit:

Modli se

Přidejte se do modlitebního týmu. Budete dostávat pravidelné emaily s modlitebními náměty a novinkami.

Přijeď

Přijeďte na naši akci a zapojte se do organizace na místě nebo se staňte členem Regeneration týmu a pomáhejte chystat akce celý rok. Můžete taky jet jako pomoc do kuchyně nebo jako hlavní kuchař.

Staň se členem spolku

Setkávání Travná z. s. rádo uvítá nové členy, kteří se ztotožňují s vizí a prací spolku. Členem se stává žadatel na základě vyplněné přihlášky člena – viz níže – a schválení výborem (volné členství) nebo valnou hromadou (řádné členství).
Práva a povinnosti členů najdete ve stanovách spolku.    

Nabízíme několik typů členství:
Volné členství je vhodné pro ty, kdo chtějí být pravidelně informováni o činnosti spolku, mít přístup na valné hromady a přispívat k jeho chodu.
Řádné členství je pro ty, kdo se chtějí zavázat k účasti na valných hromadách, k bedlivému sledování chodu spolku a kdo chtějí mít hlasovací právo ve spolkových záležitostech. Řádní členové jsou přijímáni na valných hromadách pokud je jejich členství schváleno.

V současnosti nabízíme řádným členům, kteří už nechtějí nést zodpovědnost spojenou s tímto typem členství (povinnost účastnit se valných hromad) možnost změnit své členství z řádného na volné nebo své členství ve spolku zcela zrušit. V tomto formuláři se můžete přihlásit ke zvolenému typu členství.