The first code in the tutroial about awesomefonts site, now changes to:

Zapoj se!

Chcete se zapojit do života na Travné nebo do dění kolem? Zajímá vás, co se na Travné děje a chcete se podílet na jejím dalším směřování? Je několik možností, jak se můžete zapojit:

1. Modlitebně – budete dostávat pravidelné emaily s modlitebními náměty.

2. Svou přítomností – můžete přijet na naše akce a pomoct s průběhem nebo se zapojit do chystání konkrétních věcí před akcí.

3. Finančně – svými pravidelnými či jednorázovými dary můžete přispět na
– chod Travné (variabilní symbol 001)
– manažera Petra Jasinského (variabilní symbol 11101979)
– službu zaměstnankyně Ráchel Tomešové (variabilní symbol 07091990)

na účet číslo 27 00 120 870 / 2010.

4. Staňte se členem spolku

Setkávání Travná z. s. rádo uvítá nové aktivní členy, kteří se ztotožňují s vizí a prací spolku. Členem se stává žadatel na základě vyplněné přihlášky člena, doručené
do „rukou“ výboru, po osobním pohovoru se členy výboru, přijetím nového člena výborem a schválením tohoto přijetí Valným shromážděním.

Způsoby doručení přihlášky člena do „rukou“ výboru:

  • Poštou na adresu spolku (Setkávání Travná z. s., Travná 4, 790 70 Javorník)
  • Předání předsedovi nebo jinému členu výboru
  • Předáním řediteli

Práva a povinnosti člena jsou definovány v § IV. Práva a povinnosti člena spolku stanov spolku Setkávání Travná z. s.

Pokud vás zaujala některá z výše uvedných možností nebo máte vlastní nápad, jak se zapojit, kontaktujte nás na info.travna@gmail.com.

KONTAKT:

Travná 4
790 70 Javorník
tel: 604 803 255
tel. domu Setkávání: 584 440 383

e-mail: info.travna@gmail.com
ičo: 68911611