Zapoj se!

Chceš se zapojit do života na Travné nebo do dění kolem? Zajímá tě, co se na Travné děje
a chceš se podílet na jejím dalším směřování? Je několik možností, jak se můžeš zapojit:

Modli se

Přidej se do modlitebního týmu. Budeš dostávat pravidelné emaily s modlitebními náměty a novinkami.

Přijeď

Přijeď na naši akci a zapoj se do organizace na místě nebo se staň členem Regeneration týmu a pomáhej chystat akce celý rok. Můžeš taky jet jako pomoc do kuchyně nebo jako hlavní kuchař.

Přispěj

Podpoř finančně jednorázovým nebo pravidelným darem na účet 27 00 120 870 / 2010
chod Travné (variabilní symbol 001)
manažera Petra Jasinského (variabilní symbol 11101979)
službu zaměstnankyně Ráchel Tomešové (číslo účtu 20 00 123 173 / 2010).

Staň se členem spolku

Setkávání Travná z. s. rádo uvítá nové aktivní členy, kteří se ztotožňují s vizí a prací spolku. Členem se stává žadatel na základě vyplněné přihlášky člena, kterou pošle na adresu spolku (Setkávání Travná z. s., Travná 4, 790 70 Javorník) nebo předá řediteli, po osobním pohovoru se členy výboru a schválením přijetí Valným shromážděním.
Práva a povinnosti člena jsou definovány v § IV. Práva a povinnosti člena spolku stanov spolku Setkávání Travná z. s.