O nás

Od roku 1968 se na Travné setkávali lidé z různých zemí, různých vyznání a různé sociálně-zdravotní situace, aby si vyzkoušeli soužití s druhými, hovořili o svých otázkách i nadějích a objevovali to, co mají společné. Setkání pramenila z víry v to, že všichni lidé jsou Bohem stejně přijímáni a milováni a jsou povoláni k tomu, aby si vzájemně pomáhali nést svá břemena (Gal 6, 2). Tyto aktivity nezadusil ani komunistický režim a potřeba potkávat se nevymizela ani po návratu demokracie. Aby tato dobrá tradice nezanikla, aby setkávání mohlo pokračovat a mělo i svou zákonnou formu a základnu, založili jsme v roce 1999 občanské sdružení Setkávávání – později Setkávání Travná z.s.

Jsme otevřený
křesťansky orientovaný ekumenický spolek vycházející z tradice Českobratrské církve evangelické.

Dům Setkávání utváříme jako místo setkávání otevřené každému bez ohledu na církevní příslušnost nebo nepříslušnost. Jde nám o vytváření zdravého hodnotově orientovaného prostředí. Jednota přes pluralitu názorů a postojů je pro Travnou příznačná, snad i proto zde dnes nalézají útočiště lidé z nejrůznějších poměrů a s rozmanitými, často i složitými životními příběhy.

Naší klíčovou aktivitou jsou několikeré setkání ročně pro mládež, která se podílí na rozvoji komunity kolem setkávání Travná a správě domu.

Těšíme se, až se na nějaké akci potkáme!


Kde nás najdete