Uzdravující dotek mojí duše

Jsem nejmladší z celé rodiny. Vždycky jsem byla. Všichni sourozenci byli ve všem vždycky lepší než já. Nebo jsem si to alespoň myslela. Řekla bych, že…

Velikonoční ústava

My, lid travňácký, spojení dohromady vírou v Pána Ježíše Krista, (a) Se zřetelem na jeho oběť na kříži, jíž vzal na sebe všechny naše hříchy,…

Pozdrav nového předsedy spolku

Ahoj Travňáci,
v březnu jsme dosáhli důležitého milníku v našem společném úsilí obnovy spolku – valná hromada schválila nově vypracované stanovy a zvolila nový výbor….

Co mi dal Regeneration tým

Milá čtenářko, milý čtenáři, mé jméno je Honza a popravdě si nedokážu úplně představit Travnou, na které bych něco neorganizoval, a asi ani nikdo jiný…