Rekonstrukce Domu setkávání

Nejde jen o střechu

Dům setkávání v Travné potřebuje naléhavou opravu střechy a podkroví, které jsou ve špatném stavu. Proto jsme spustili veřejnou sbírku, do které se můžete zapojit svým darem.

Každá koruna se počítá a my budeme vděční za jakoukoli částku, kterou nám pošlete.

Ale nežádáme vás jen o peníze na opravu domu. Žádáme vás o mnohem víc. Žádáme vás tím o podporu naší práci s mládeží, našim akcím na Travné. Dům setkávání není jenom skořápka, je to místo, kde se dějí věci, které mají smysl. Je to místo, kde se setkáváme, sdílíme, spolupracujeme, učíme se, zpíváme, modlíme se. Je to místo, kde se rodí přátelství, kde se posiluje víra.

Pokud se rozhodnete nám darovat, můžete tak učinit na náš sbírkový účet, který jsme k rekonstrukci otevřeli. Budeme vám pravidelně zasílat informace o tom, jak jsme vaše dary využili a jak pokračuje rekonstrukce domu.

Číslo sbírkového účtu: 6628370389/0800
Rychlá platba na sbírkový účet:


Děkujeme, že nám pomáháte udržet toto místo živé a plné, abychom mohli pokračovat v naší činnosti a rozvíjet ji dál, abychom mohli sloužit sobě navzájem i druhým.


Stav rekonstrukce

V roce 2023 jsme uzavřeli důležitou úvodní fázi rekonstrukce domu, která zahrnovala zaměření a technický průzkum domu včetně posouzení problematických částí statikem. Máme tedy hotové přesné projekční plány všech podlaží jak starého domu, tak přístavby, včetně zakreslení použitých materiálů a technického stavu částí. Na základě toho můžeme pokračovat v přípravě architektonické studie a dalších kroků. Tato nultá fáze nás zdržela více, než jsme předpokládali, ale ukázala se jako naprosto nezbytná pro to, aby naše další kroky mohly být s jistotou, že půjdeme správnou cestou. Cena práce projekční kanceláře, statika a architekta za tuto fází činila přibližně 200 000,-Kč.

A další krok? To je už spíše skok – na jaře budeme demontovat vnitřní obložení špic a odkrývat krovy! Víme, že celá akce, na jejímž konci bude nové, čisté a bezpečné podkroví a opravená střecha potrvá dlouho, ale nebojíme se a s trpělivostí pracujeme krok po kroku.