Příběhy

Velikonoční ústava

My, lid travňácký, spojení dohromady vírou v Pána Ježíše Krista,
(a) Se zřetelem na jeho oběť na kříži, jíž vzal na sebe všechny naše hříchy,
(b) Vědomi si našich vlastních provinění a strachu, jenž nám často brání se přiznat ke svému Pánu,
(c) Snažíce se odolati svodům satanovým,

jsme odhodláni:
(a) Nechati se nově obnovovat tak, aby nezmíral náš vztah s Pánem Bohem,
(b)  Proměňovati svá srdce i mysl a taktéž vynaložit veškerou snahu vedoucí k proměně druhých a svého okolí,
(c)  Podle svého nejlepšího vědomí a svědomí se vystříhati veškerých činů zraňujících,

pročež deklarujeme:
1. Naše společné úsilí následovati příkladu Ježíše Krista,
2. Vůli říditi se křesťanskými principy ve svém budoucím jednání a chování i ve dnech budoucích.

Na Travné dne 15. 4. 2022 Jan Dostál, v. r., předseda ústavodárného shromáždění

Obr. 1: Originál dokumentu

Pozn. autora: Tento text byl napsán na Velikonoční Travné 2022, jde o výstup z části programu, kde každý mohl kreativně zpracovat témata spojená s příběhem Petra. Formou a strukturou má připomínat Chartu OSN, resp. nařízení EU, jeho obsah však není nijak závazný.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *