Valná hromada 22. 4. 2023 v 15:00

Kde?
V malém sále ČCE v Olomouci (Blahoslavova 916/1)
a také online na Zoomu: https://us02web.zoom.us/j/89065872884

Program valné hromady ke stažení zde
Plná moc k zastupování ke stažení zde
Přihlášení na VH – formulář

Program
Příjezd, káva a zákusek 14:30-15:00
Část jednací 15:00 – 16:00

  1. Přivítání, modlitba, poděkování.
  2. Volba předsedajícího, skrutátorů, zapisovatele a verifikátora, schválení programu.
  3. Projednání přijetí zájemců o členství ve spolku.
  4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky spolku za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku spolku za rok 2022, zpráva revizní komise spolku.
  5. Volba revizní komise na období od 2. 6. 2023. 
  6. Rozhodnutí o výši členského příspěvku.
  7. Představení výroční zprávy o činnosti spolku za rok 2022 formou prezentace a povídání
    o tom, co se událo v roce 2022, ale také o tom, jaké máme plány do budoucna a co se chystá. Prostor pro vaše otázky.
  8. Pověření výboru k úkonům souvisejícím s rekonstrukcí a dostavbou Domu Setkávání a k rámcovému užití finančních prostředků.

Část společenská –   časy jsou orientační
16:15                  Debriefing
17:00                  Společná večeře v sále ČCE
18:00                  Konec a zarezervovaný stůl v Restauraci Bristol


Dokumenty ke stažení:
Zpráva revizní komise
Usnesení VH o vypořádání hospodářského výsledku
Výroční zpráva za rok 2022 (bude k dispozici až na VH, děkujeme za pochopení)
Účetní závěrka 2022
Strategic Path 2023-24 – vize, poslání, činnost spolku a personální zajištění naší činnosti v letech 2023 – 24