Setkávání Travná

Jsme společenství křesťanů, které skrze setkání učí sebe i druhé, jak žít po vzoru Ježíše Krista, aby byli proměňováni jednotlivci, rodiny, církve i společnost.Chceme vyjádřit naši solidaritu s Ukrajinou a přidáváme se k modlitbám za mír a pokoj. Následující báseň byla napsána na Ukrajině v roce 1859:Události
Nové příběhy

Co mi dal Regeneration tým

Zážitky z Velikonoční Travné – část 4.