Velikonoční ústava

My, lid travňácký, spojení dohromady vírou v Pána Ježíše Krista, (a) Se zřetelem na jeho oběť na kříži, jíž vzal na sebe všechny naše hříchy,…

Pozdrav nového předsedy spolku

Ahoj Travňáci,
v březnu jsme dosáhli důležitého milníku v našem společném úsilí obnovy spolku – valná hromada schválila nově vypracované stanovy a zvolila nový výbor….