Příběhy

Studně na Travné

Setkávání na Travné vznikla během komunistického režimu v létě roku 1968. Zakladatel Adolf Petr byl kazatelem ČCE. Začal v tomto místě blízko česko- polských hranic organizovat ne úplně legální setkávání pro mládež. I přes snahy komunistů zakázat tato setkávání Travná přežila a stále žije. Křesťané z celé České republiky, z různých církví a denominací, se zde scházejí k vyučování, ke studiu Bible a tvoří společenství. Mnoho lidí se zde poprvé setkalo s Bohem a někteří zde slyšeli poprvé evangelium.

Travná byla bezpečným místem, kde lidé tvořili společenství a vzájemně se povzbuzovali… „duchovní studně“ se
na Travné vykopaly pravdu hluboko.

Někteří z našich přátel na Travné nám vyprávěli, jak byli jejich rodiče nebo prarodiče pronásledováni komunisty kvůli tomu, že byli věřící. Někteří byli biti, jiní nemohli být v práci povýšeni nebo dokonce ztratili svá zaměstnání. Travná pro ně byla bezpečným místem, kde všichni spolu vytvořili společenství a vzájemně se povzbuzovali. Slyšeli jsme, že „duchovní studně“ zde byly vykopány opravdu hluboko.

Když jsme se Zackem byli součástí Travná týmu v rámci krátkodobého letního výjezdu do ČR, pomáhali jsme s prací kolem domu. Také jsme měli příležitost setkat se s Hanou, vdovou po Adolfu Petrovi. Vyprávěla nám příběhy, jak se účastníci koupali v malém potoce u domu a spali ve stanech – to bylo ještě předtím, než měli budovu a sprchy s teplou vodou (tedy, teplá byla alespoň pro prvních pár šťastlivců).
V současné době Travná organizuje každý rok 4 – 5 setkání primárně pro mladé lidi. Máme radost z toho, že můžeme být součástí této důležité a smysluplné služby!
– Melodie & Zack Galyen